รอรับเลย! เปิดไทม์ไลน์โอนเงินเยียวยา ผู้ประกันตนม. 33 พื้นที่ 6 จังหวัด

เปิดไทม์ไลน์ โอนเงินเยียวยาผู้ประกันตนม. 33 ในพื้นที่ 6 จังหวัด กทม.-ปริมณฑล ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ควบคุมสูงสุด รอรับเลยครั้งแรก 23 ก.ค.นี้ โอนเงินซ้ำทุกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดกรุงเทพฯและปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการและสมุทรสาคร) วงเงิน 2,519 ล้านบาท

โดยช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 ใน 4 ประเภทกิจการ ได้แก่
️- กิจการก่อสร้าง
️- กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
️- กิจการศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
️- กิจการกิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ

รูปแบบการให้ความช่วยเหลือดังนี้

  • กลุ่มแรงงานที่อยู่ในระบบประกันตนตามมาตรา 33 สัญชาติไทย จะได้รับเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท/คน เพิ่มเติมจากที่ลูกจ้างต้องว่างงานจากการปิดกิจการ โดยจ่ายให้ในวงเงินครึ่งหนึ่งของค่าจ้างรายวัน (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท) ตลอดระยะเวลาที่มีคำสั่งปิดสถานที่ แต่ไม่เกิน 90 วัน ส่วนผู้ประกอบการหรือนายจ้าง จะได้รับความช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้าง สูงสุดไม่เกิน 200 คน ในวงเงิน 3,000 บาท /คน
  • ผู้ประกอบการหรือนายจ้างที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ได้รับการเยียวยาดังนี้
  • ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้าง ให้ลงทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมภายในเดือนกรกฎาคม 2564 จะได้รับเงินช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้างสูงสุด ไม่เกิน 200 คน วงเงิน 3,000 บาทต่อคน และลูกจ้างที่เป็นสัญชาติไทยจะได้รับความช่วยเหลือวงเงิน 2,000 บาทต่อคน
  • กรณีที่เป็นผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้าง ให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ผ่านโครงการคนละครึ่ง ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 โดยผู้ประกอบการจะได้รับความช่วยเหลือวงเงิน 3,000 บาท
  • ผู้ประกอบการในหมวดร้านอาหาร เครื่องดื่ม ของโครงการคนละครึ่งที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม เนื่องจากไม่มีลูกจ้างจะได้รับการช่วยเหลือวงเงิน 3,000 บาท
    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ

ภาพถ่ายโดย cottonbro จาก Pexels

️- นายจ้างที่อยู่ในฐานข้อมูลประกันสังคม ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 หรือนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน- 30 กรกฎาคม 2564 จำนวน 41,940 ราย ได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาทต่อลูกจ้างหนึ่งคน สูงสุดไม่เกิน 200 คนต่อแห่ง

️- ลูกจ้างประกันตน มาตรา 33 จำนวน 663,916 ราย ได้รับเงินเยียวยา 2,000 บาทต่อคน ถ้าผู้ประกันตนทำงานกับนายจ้างมากกว่า 1 ราย ให้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาเพียงครั้งเดียว
วิธีจ่ายเงินเยียวยา

️- บุคคลธรรมดาและผู้ประกันตนมาตรา 33 จะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน กรณีนายจ้างที่เป็นนิติบุคคล สำนักงานประกันสังคม จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากตามที่นายจ้างแจ้งหรือตามวิธีการอื่น ๆ ที่กระทรวงแรงงานกำหนด เริ่มโอนเงินเยียวยาครั้งแรกภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และโอนเงินซ้ำทุกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม.ได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมดำเนินการดังนี้

  • เร่งลงทะเบียนนายจ้างและให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตรวจสอบความเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง ที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมรายใหม่ช่วงวันที่ 29 มิถุนายน- 30 กรกฎาคม 2564 เพื่อยืนยันว่ามีการประกอบธุรกิจ และจ้างงานตามจำนวนที่แจ้งขึ้นทะเบียนประกันสังคมไว้จริง

ขอบคุณที่มา: today.line.me/
่รูปปกข่าว ภาพถ่ายโดย Ketut Subiyanto จาก Pexels

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *