กรมควบคุมโรคเผยตั้งแต่ต้นปี มีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หูดับแล้วกว่า 12 ราย

กรมควบคุมโรคเผยตั้งแต่ต้นปี มีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หูดับแล้วกว่า 12 ราย

Read More