เลือกของช่วงตรุษจีนอย่างไร? หางไกลโควิด-19

แนะวิธีเลือกซื้อสัตว์ปีกให้ปลอดภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนก ขอให้ประชาชนยึดหลัก “เลือก หลีก ล้าง” แม้ว่าประเทศไทยไม่พบรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนกตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบันก็ตาม นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลดังกล่าวนี้ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัดเช่นเดิม

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เทศกาลตรุษจีนปีนี้ ตรงกับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนจะนำเป็ด ไก่ มาเป็นส่วนประกอบในพิธีไหว้บรรพบุรุษหรือไหว้เจ้า ซึ่งหากสัตว์ปีกมีเชื้อไข้หวัดนก ประชาชนอาจเสี่ยงติดเชื้อจากการบริโภคสัตว์ปีกหรือสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดนกได้ แม้ว่าจะไม่มีรายงานผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโรคไข้หวัดนกในคน ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบันก็ตาม แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนยังคงต้องดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องต่อไป

ภาพถ่ายโดย Vladislav Vasnetsov จาก Pexels

สำหรับวิธีการเลือกบริโภคสัตว์ปีก ขอให้ประชาชนยึดหลัก “เลือก หลีก ล้าง” 5 ประการ ดังนี้

1.เลือกบริโภคเนื้อไก่หรือเป็ด และไข่ที่ปรุงสุก สะอาด
2.หลีกเลี่ยงนำสัตว์ปีกที่ป่วย มีอาการหงอย ซึม ขนยุ่ง หรือป่วยตายมาประกอบเป็นอาหาร
3.หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ปีกที่มีอาการป่วยหรือตาย
4.หากไปตลาดค้าสัตว์ปีก ผู้บริโภคควรเลือกซื้อสัตว์ปีกจากร้านที่สะอาด ปลอดภัย และมีทะเบียนการค้าสัตว์ปีกที่ออกโดยกรมปศุสัตว์ และ
5.ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะหลังจากสัมผัสสัตว์และสิ่งคัดหลั่งของสัตว์

ภาพถ่ายโดย Artem Beliaikin จาก Pexels

นายแพทย์โอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประชาชนที่เดินทางไปจับจ่ายซื้อของเครื่องเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งคัด โดยยึดหลัก D-M-H-T-T ได้แก่

  • D-Distancing เว้นระยะห่างระหว่างกัน ทั้งบริเวณหน้าเวที จุดรอคิว จ่ายเงิน ซื้อของ
  • M-Mask wearing สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาร่วมกิจกรรม
  • H-Hand washing ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงและเพียงพอ
  • T-Testing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างาน
  • T-Thai cha na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น
ภาพถ่ายโดย Artem Beliaikin จาก Pexels

ร่วมกับโหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อใช้ในการติดตามไทม์ไลน์ ช่วยให้การสอบสวนควบคุมโรคและติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และเมื่อกลับถึงบ้านต้องทำความสะอาดร่างกายทันที ด้วยการอาบน้ำสระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที โดยเสื้อผ้าที่ใส่ออกไปนอกบ้าน ควรแยกจากเสื้อผ้าปกติที่ใส่ภายในบ้านก่อนจะทำการซักทำความสะอาดต่อไป เพื่อลดโอกาสการนำเชื้อโรคเข้ามาติดคนในครอบครัว

ที่มา:www.thaihealth.or.th
รูปปก: ถ่ายโดย NICE GUYS จาก Pexels

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *