ดูแลเท้าอย่างไร เมื่อเป็นเบาหวาน

ดูแลเท้าอย่างไร? เมื่อเป็นเบาหวาน ผู้เป็นเบาหวาน ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกทำลายระบบประสาทและหลอดเลือดส่วนปลาย ซึ่งส่งผลให้เกิดอาการดังนี้

 1. ระบบประสาทรับความรู้สึกเสียหาย เมื่อเกิดการบาดเจ็บที่เท้าจะไม่สามารถรับความรู้สึกจึงมักเกิดแผลที่เท้าโดยไม่รู้ตัวได้ง่าย
 2. ระบบประสาทสั่งการกล้ามเนื้อในเท้าเสียหาย ทำให้เท้าผิดรูป เมื่อเกิดจุดกดทับบริเวณฝ่าเท้าเนื่องจากมีการยืนและเดินลงน้ำหนักในบางตำแหน่งมากเกินไป ทำให้เกิดหนังด้านแข็ง ซึ่งเป็นสาเหตุของแผลได้
 3. ระบบประสาทออโตโนมิกเสียหาย ทำให้ผิวหนังแห้งเป็นแผลง่าย

หากหลอดเลือดที่มาเลี้ยงขาและเท้ามีปัญหาจะทำให้ขบวนการการรักษาแผลของร่างกายเป็นไปอย่างล่าช้า ทั้งนี้หากมีการติดเชื้อรุนแรงร่วมด้วยผู้ป่วยอาจต้องถูกตัดเท้าหรือขา ซึ่งผู้เป็นเบาหวานมีความเสี่ยงต่อการถูกตัดขามากกว่าผู้ที่ไม่เป็นเบาหวานถึง 25 เท่า โดยผู้ที่เป็นเบาหวานที่มีประวัติการมีแผลมาก่อน มีโอกาสการเกิดแผลซ้ำใน 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 70 ทั้งนี้พบว่า ร้อยละ 85 ของการสูญเสียสามารถป้องกันได้โดยการตรวจและดูแลรักษาตั้งแต่ระยะแรก ดังนั้น การตรวจค้นหาและดูแลตั้งแต่ระยะแรกจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพเท้าในผู้เป็นเบาหวาน

ปัจจัยเสี่ยงการเกิดแผลที่เท้าในผู้เป็นเบาหวาน

การเกิดแผลที่เท้าในผู้เป็นเบาหวานสัมพันธ์กับโรคปลายประสาทเสื่อมจากเบาหวานและโรคเส้นเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน แล้วยังมีปัจจัยอื่นๆ ได้แก่

 • เพศชาย
 • อายุ
 • สูบบุหรี่
 • เป็นเบาหวานมานานและมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง
 • มีประวัติการตัดนิ้วเท้าหรือขา
 • เท้าผิดรูปมีหนังด้านแข็งที่ฝ่าเท้า
 • มีประวัติแผลที่เท้ามาก่อนหรือมีการเกิดแผลซ้ำใน 2-5 ปี
 • มีจอประสาทตาผิดปกติจากโรคเบาหวาน
 • มีภาวะแทรกซ้อนที่ไตจากโรคเบาหวาน

การประเมินสภาพเท้าผู้เป็นเบาหวาน

 1. การตรวจเท้าอย่างละเอียดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 2. การประเมินสภาพปลายประสาทโดยใช้ Monofilament น้ำหนัก 10 กรัม
 3. การประเมินการกระจายน้ำหนักฝ่าเท้าด้วยเครื่อง Computerized foot scan
 4. การตรวจคัดกรองภาวะหลอดเลือดแดงตีบ ด้วยวิธี Ankle-Brachial Index (ABI)

ระดับความเสี่ยงของการเกิดแผลที่เท้าสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน

 1. ระดับความเสี่ยงต่ำ ได้แก่ ผู้เป็นเบาหวานที่ไม่มีแผลที่เท้าขณะประเมิน ไม่มีประวัติการเป็นแผลที่เท้าหรือถูกตัดขา / เท้า / นิ้วเท้า ผิวหนังและรูปเท้าผิดปกติ ผลการประเมินการรับความรู้สึกในการป้องกันตนเองที่เท้าและชีพจรปกติ
 2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง ได้แก่ ผู้เป็นเบาหวานที่ตรวจพบผลการประเมินการรับความรู้สึกในการป้องกันตนเองที่เท้าผิดปกติและ/หรือ ชีพจรเท้าเบาลง หรือตรวจค่า ABI < 0.9 ควรพิจารณาอุปกรณ์เสริมในรองเท้าหรือรองเท้าที่เหมาะสมและนัดตรวจเท้าอย่างละเอียดทุก 6 เดือน
 3. ระดับความเสี่ยงสูง ได้แก่ ผู้เป็นเบาหวานที่มีประวัติมีแผลที่เท้าหรือถูกตัดขา / เท้า / นิ้วเท้า หรือมีความเสี่ยงปานกลางร่วมกับพบเท้าผิดรูป ควรพิจารณาตัดรองเท้าพิเศษ และนัดตรวจเท้าอย่างละเอียดทุก 3 เดือน

วิธีการดูแลรักษาเท้าของผู้เป็นเบาหวาน

 1. สำรวจเท้าและทำความสะอาดเท้าทุกวัน หากพบความผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์
 2. ทาโลชั่นทุกวันทันทีภายหลังจากทำความสะอาด
 3. การดูแลเล็บ การตัดเล็บเท้าควรทำด้วยความระมัดระวังและตัดอย่างถูกวิธี
 4. ถ้ามีผิวหนังที่หนา หากพัฒนาจนแข็งเป็นก้อน ควรได้รับการตัดให้ บางทุกๆ 4-8 สัปดาห์ โดยผู้ชำนาญ
 5. เลือกใช้รองเท้าที่ถูกสุขลักษณะมีขนาดพอดีไม่คับหรือไม่หลวมจนเกินไป
 6. สวมถุงเท้าเพื่อคงความชุ่มชื้นและสามารถลดการเสียดสี
 7. กรณีเกิดบาดแผลต้องรีบพบแพทย์และรักษาโดยเร็ว

ขอบคุณที่มา:www.thaihealth.or.th
รูปปก: www.pexels.com

0 Comments on “ดูแลเท้าอย่างไร เมื่อเป็นเบาหวาน”

 1. Несмотря на тот факт, что БК 1xbet зеркало прямо сейчас имеет реальную лицензию и зарегистрирована на Кюрасао, Нидерландских Антильских островах, в РФ ее вебсайт постоянно подвергается блокированию. Только игроков конторы это не должно волновать, так как управление фирмы предприняло надлежащие операции в верном направлении, обеспечив всем своим клиентам способность входа на портал в любое время, даже при условии блокирования официального ресурса 1xbet. Основания блокировки проекта В Российской федерации принят законопроект, ограничивающий или запрещающий функционирование БК, которые не выполняют последующие условия: Реальная процедура регистрации в пределах РФ, получение лицензии и уплата налогообложения в бюджет. Вход в состав СРО. Потому как букмекерская контора уже имеет в распоряжении транснациональную лицензию, ее субъекты посчитали нормативы государства завышенными, за это подвергалась блокировке. За прошедшие 3 года активности 1xbet на территории России по решению судебного органа оказалось блокировано более 500 доменных имен. Только все это не мешает фирме продолжать деятельность, а ее посетителям использовать все разделы веб-сайта, делать ставки и получать выигрыш. Каким способом зайти на блокированный сайт С целью обойти блокирование, работники фирмы предлагают всем своим игрокам доступ к зеркалам 1xbet. Зайти на действующую версию проекта сможете при помощи гиперссылки 1xbet зеркало. Это простой и комфортный метод использования БК. При применении зеркала хранятся абсолютно все личные данные, включая счета и аккаунт, к тому же зеркало точно воспроизводит главный ресурс. Он в такой же мере качественно предохранен и целиком не опасен для проведения игровых ставок, ввода и вывода денежных средств. Зеркало блокированного основного сайта – один из наиболее удобных способов продолжения организации игровых ставок без мизерного риска и хлопот.

 2. Несмотря на тот факт, что БК 1xbet содержит официальную лицензию и оформлена на Кюрасао, Нидерландских Антильских островах, в РФ ее сайт регулярно блокируется. Но абонентов фирмы это не должно волновать, поскольку управление фирмы предприняло надлежащие операции в верном направлении, обеспечив всем своим посетителям возможность прохода на интернет-сайт в любое время, даже при обстоятельстве блокирования главного сайта 1xbet. Основания блокировки проекта В Рф утвержден закон, ограничивающий или запрещающий функционирование букмекерских компаний, какие не выполняют последующие требования: Официальная регистрация на территории РФ, приобретение лицензии и оплата налогов в госбюджет. Вход в состав СРО. Потому, что БК уже имеет международную лицензию, ее субъекты сочли условия государства завышенными, за что подверглась блокированию. За последние три года работы 1xbet на территории России по решению суда оказалось заблокировано больше 500 доменов. Но это не мешает фирме продолжать работать, а ее посетителям использовать все разделы вебсайта, делать ставки и выигрывать деньги. Каким способом войти на заблокированный портал Для того, чтобы обойти блокирование, представители фирмы предоставляют всем своим пользователям доступ к зеркалам 1xbet. Зайти на работающую сборку вебсайта можно с помощью гиперссылки 1хбет зеркало рабочее. Это несложный и удобный способ использования букмекерской конторой. Во время применения рабочего зеркала хранятся абсолютно все личные сведения, включая счета и учетка, вдобавок зеркало в точности воспроизводит официальный сайт. Он столь же качественно предохранен и полностью не опасен для проведения игровых ставок, внесения и получения денежных средств. Зеркало блокированного главного проекта – один из самых комфортных вариантов продолжения выполнения ставок без малейшего риска и хлопот.

 3. Несмотря на то, что БК 1xbet имеет реальную лицензию и оформлена на Кюрасао, Нидерландских Антильских островах, в Российской федерации ее ресурс постоянно подвергается блокировке. Только игроков фирмы это теперь не может беспокоить, поскольку управление компании выполнило соответствующие шаги в верном направлении, гарантировав своим посетителям способность прохода на портал когда угодно, пусть даже при условии блокировки официального ресурса 1xbet. Причины блокировки ресурса В Российской федерации утвержден закон, который ограничивает или воспрещает деятельность букмекерских компаний, которые не выполняют следующие требования: Реальная регистрация на территории Российской Федерации, приобретение лицензии и уплата налогообложения в бюджет. Вход в состав СРО. Так как БК уже имеет международную лицензию, ее представители посчитали нормативы государства завышенными, за это подверглась блокировке. За последние 3 года функционирования 1xbet на территории Российской Федерации по заключению судебного органа оказалось блокировано больше 500 доменных имен. Только все это не препятствует компании продолжать деятельность, а ее клиентам пользоваться всеми разделами вебсайта, делать ставки и получать выигрыш. Каким образом зайти на заблокированный портал Чтобы обойти блокирование, представители компании предлагают своим посетителям вход к рабочим зеркалам 1xbet. Зайти на функционирующую версию сайта возможно при помощи ссылки 1xbet зеркало прямо сейчас. Это простой и комфортный метод использования букмекерской конторой. При применении рабочего зеркала сохраняются все личные данные, включая счета и аккаунт, вдобавок зеркало в точности копирует главный портал. Он в такой же мере высококачественно защищен и целиком безопасен для проведения ставок, внесения и вывода средств. Рабочее зеркало блокированного главного веб-сайта – наиболее удобный способ дальнейшего продолжения выполнения игровых ставок без мизерного риска и хлопот.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *