‘เกษตรกร’ ตรวจสอบสิทธิ์ลงทะเบียน ใครบ้างที่ได้ ‘เงินเยียวยา’ 5 พัน!

เร่ง “เกษตรกร” ตรวจสอบ-ปรับปรุงข้อมูลลงทะเบียนก่อน 15 พฤษภาคม นี้ “รับเงินเยียวยา” 5 พัน ชี้ชาวสวนยาง แรงงานกรีด ได้เงินแน่ ขณะที่ ชาวนา จ่ายเฉพาะหัวหน้าครอบครัว

มาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกรผ่านการ ลงทะเบียนเกษตรกร โดยการแบ่งจ่ายเงิน 5,000 บาท 3 งวด นั้น ความเคลื่อนไหวล่าสุดจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า จนถึงตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรเพื่อความถูกต้องและไม่ซ้ำซ้อนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม นี้ เพื่อจะสามารถโอนเงินให้เกษตรกรในงวดแรกได้ภายในเดือนพฤษภาคม

ขั้นตอนการดำเนินมาตรการเยียวยาเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ขณะนี้กระทรวงเกษตรกำลังเร่งตรวจสอบสิทธิ์ ของผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยา ภายใต้วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีการเชิญหลายหน่วยงานมาร่วมตรวจสอบเพื่อลดความซ้ำซ้อนของทะเบียนเกษตรกร ได้แก่

กระทรวงการคลังในฐานะหน่วยที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ
กระทรวงอุตสาหกรรมที่ถือทะเบียนชาวไร่อ้อย
และหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ

จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า มีเกษตรกรทุกประเภทมีทั้งหมดเกือบ 13 ล้านทะเบียน ซึ่งยังไม่รวมเกษตรกรที่ไม่เคยลงทะเบียน แต่กระทรวงเกษตรฯ เปิดให้ยืนยันสิทธิ์โดยให้ลงทะเบียนใหม่ได้ ภายใน 15 พฤษภาคม นี้ ขณะนี้ มีผู้มาลงทะเบียนเพิ่มจากทั่วประเทศจำนวนมากกว่า 1 แสนรายต่อวันทำให้ ทำให้ทะเบียนเกษตรกรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ด้านคุณสมบัติของเกษตรกรที่จะได้รับเงินเยียวยานั้น ถูกระบุเอาไว้อย่างชัดเจน คือ จะเป็นเกษตรกรที่ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ที่มีเล่มทะเบียน ทบก. ทำให้เกษตรกรแต่ละประเภทจะมีรายละเอียดในการจ่ายเงินเยียวยาแตกต่างกันไป ดังนี้

ชาวนา จะลงทะเบียนเป็น ครัวเรือน หมายถึงครัวเรือนเกษตรกร ผู้ที่ถือ ทบก.จะเป็นหัวหน้าครอบครัว ไม่รวมสมาชิกในบ้าน ในส่วนนี้จะจ่ายเฉพาะหัวหน้าครัวเรือน เท่านั้น

เกษตรกรผู้ปลูกพืชอื่น ได้แก่ ชาวไร่ยาสูบ ปลูกหม่อน ไร่อ้อย ที่ผ่านมาลงทะเบียนเป็นราย กลุ่มนี้จะจ่ายเฉพาะหัวหน้าครัวเรือน เช่นเดียวกับ กลุ่มชาวนา

เกษตรกรชาวสวนยาง ที่ลงทะเบียนไว้กับ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จะได้รับเงินเยียวยาทั้ง ชาวสวน ผู้เช่า คนกรีดยาง และกลุ่มที่ทำสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ รวม ประมาณ 1.8 ล้านราย

สำหรับ ผู้ที่มี ทบก. และเป็นหัวหน้าครอบครัว มีเอกสารสิทธิ์ แต่เป็นข้าราชการบำนาญ ที่มีรายได้ประจำ กลุ่มที่ทำงานในระบบประกันสังคม ทำงานเอกชน จำนวนมากที่ขึ้นทะเบียน ทบก. 2 กลุ่มนี้จะไม่ได้รับเงินเยียวยา แม้จะเป็นเกษตรกรตัวจริงก็ตาม เพราะถือเป็นอาชีพอื่น

ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรล่าสุด ที่ทางกรมส่งเสริมการเกษตรนำข้อมูลมาเทียบเคียง เพื่อลดความซ้ำซ้อน กับทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร (ทบก.) ปี 2562-63 สามารถแยกรายละเอียดได้ดังนี้

หัวหน้าครัวเรือน 6.196 ล้านครัวเรือน
สมาชิก 10.136 ล้านครัวเรือน

จากก่อนการตรวจความซ้ำซ้อน มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด 2.239 ล้านราย แบ่งเป็น ทะเบียนเกษตรกรที่พบเลขประจำตัวประชาชน 1.83 ล้านราย ในจำนวนนี้เป็นหัวหน้าครอบครัว 1.354 ล้านราย เป็นสมาชิก 4.76 แสนราย ในจำนวนนี้ไม่พบเลขที่บัตรประชาชน 4.09 แสนราย และยังมีทะเบียนของกรมปศุสัตว์ จำนวน 2.69 ล้านราย กรมประมง 4.36 แสนราย

อย่างไรก็ตาม หากกระบวนการทั้งหมดแล้วเสร็จ ระบบก็จะเริ่มจ่ายเงินเยียวยา ให้กับ เกษตรกร งวดแรกได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้

ที่มา: www.bangkokbiznews.com
รูป: www.pexels.com/th-th/@pixabay

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *